مواد شیمیایی مرک

متیل اتیل کتون خشک Hi-Dry

 

متیل اتیل کتون خشک Hi-Dry

جهت دريافت برگه آنالیز متیل اتیل کتون خشک Hi-Dry و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای متیل اتیل کتون خشک Hi-Dry از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : D4494 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : D4494 و دریافت قیمت متیل اتیل کتون خشک Hi-Dry از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Methyl Ethyl Ketone Hi‑Dry
(2-Butanone)
CH3CH2COCH3 MW 72.11 BP 79.6°C d 0.80 CAS [78-93-3]
Assay >99.8% Water <0.0050% Residue <0.0001%

100ml D4494S
500ml D4494P
1LT D4494M
2½LT D4494L
Dgr H:225-319-336-EUH066
P:210-305+351+338-403+233


 

 


محصولات پیشنهادی :