مواد شیمیایی مرک

دی اتیل اتر SpS تثبیت شده با اتانول 1 درصد برای استفاده HPLC و UV

 

	دیتیل اتر با اتانول تثبیت شده

جهت دريافت برگه آنالیز دی اتیل اتر با اتانول تثبیت شده و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای دی اتیل اتر با اتانول تثبیت شده از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : H219 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : H219 و دریافت قیمت دی اتیل اتربا اتانول تثبیت شده از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Diethyl Ether SpS
stabilised with ethanol
(C2H5)2O MW 74.12 BP 34.4°C d 0.71 CAS [60-29-7]
Assay >99.9%* Water <0.02% Residue <0.0001%
UV: 220nm >10%; 230nm >50%; 250nm >80%; 270nm >95%; 285-400nm >99%
*ex stabiliser
Peroxides (at time of manufacture) <0.0001% (<1 ppm)
Stabiliser: Ethanol ca. 1% v/v
Application: HPLC, UV Spectroscopy, Applications requiring dry ether

500ml H219P
1LT H219M
2½LT H219L
Dgr H:224-302-336-EUH019-EUH066
P:210-240-403+235


 

 


محصولات پیشنهادی :