مواد شیمیایی مرک

تري کلرواتيلن SpS جهت استفاده UV اسپکتروسکوپی

تريکلرواتيلن

جهت دريافت برگه آنالیز تريکلرواتيلن اسپکتروسکوپی و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای تريکلرواتيلن اسپکتروسکوپی از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : H742 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : H742 و دریافت قیمت تريکلرواتيلن اسپکتروسکوپی از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Trichloroethylene SpS
stabilised with maxistab
CCl2CHCl MW 131.39 FP -87°C BP 86.7°C d 1.46 CAS [79-01-6]
Assay >99.8%* Water <0.01% Residue <0.0001%
UV: 275nm >10%; 280nm >50%; 315nm >80%; 375nm >95%; 400nm >99%
*ex stabiliser
Stabiliser: Maxistab ca. 700 ppm
Application: UV Spectroscopy

500ml H742P
1LT H742M
2½LT H742L
Dgr H:350-315-319-336-341-412
P:201-273-302+352-305-351-338-308+313


 

 


محصولات پیشنهادی :