حلال کروماتوگرافی خالص 1

بافر 2 جزئی SpS-Mixes جهت کروماتوگرافی مایع

بافر 2 جزئی شامل دی سدیم هیدروژن 12 آبه به میزان 14.7 گرم در لیتر و سیتریک اسید 1 آبه به میزان 16.7 گرم در لیتر مخلوط شده با آب مخصوص کروماتوگرافی و میزان pH اندازه گیری شده 3 به شماره کاتالوگ از کمپانی رومیل R4573 است.

حلال کروماتوگرافی فوق خالص

جهت دريافت برگه آنالیز بافر 2 جزئی و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای بافر 2 جزئی جهت کروماتوگرافی مایع از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : R4573 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شماره کد : R4573 و دریافت قیمت بافر 2 جزئی SpS-Mixes از شرکت ROMIL انگلستان هـم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


HPLC Buffer mix PC1 pH 3.0 SpS
phosphate/citrate
2 components (in Water ROMIL H950):
di-Sodium Hydrogen Phosphate 12H2O 14.7 g/LT
Citric Acid 1H2O 16.7 g/LT
Buffer pH adjusted to 3.0
Application: Ready to use buffer solution for HPLC

1LT R4573M
2½LT R4573Lمحصولات پیشنهادی :