مواد شیمیایی مرک

حلال دو جزئی HPLC WAC1

حلال دو جزئی HPLC WAC1 شامل آمونیوم هیدروژن کربنات کد IP451 و آب کد H950 به شماره کاتالوگ از کمپانی رومیل  R2803 است.

این حلال دو جزئی آماده برای استفاده در دستگاه کروماتوگرافی مایع ( HPLC ) می باشد . امکان دقت بالا و همچنین سهولت کار برای کاربر را ایجاد می نماید.

مخلوط شوینده HPLC WAC1

جهت دريافت برگه آنالیز حلال دو جزئی  WAC1  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای حلال دو جزئی WAC1  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : R2803 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـرای خرید این کالا بـــه شماره کد : R2803 و دریافت قیمت حلال دو جزئی WAC1  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید حلال دو جزئی WAC1  اقدام نمایید.


HPLC Eluant mix WAC1 SpS
water with ammonium hydrogen carbonate 10mM pH 9
2 components:
Water (ROMIL H950)
containing
Ammonium Hydrogen Carbonate 10 mM
Eluant pH adjusted to 9.0 ±0.05 with ammonium hydroxide.
Application: Ready to use eluant for HPLC

1LT R2803M
2½LT R2803Lمحصولات پیشنهادی :