مواد شیمیایی مرک

حلال سه جزئی HPLC MTB4

حلال سه جزئی HPLC MTB4 شامل متانول کد H410 و تتراهیدروفوران کد H718 سدیم استات A7693 به شماره کاتالوگ از کمپانی رومیل  R5226 است.

این حلال سه جزئی آماده برای استفاده در دستگاه کروماتوگرافی مایع ( HPLC ) می باشد . امکان دقت بالا و همچنین سهولت کار برای کاربر را ایجاد می نماید.

مخلوط شوینده HPLC MTB4

جهت دريافت برگه آنالیز حلال سه جزئی  MTB4   و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای حلال سه جزئی MTB4  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : R5226 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا به شـــماره کد : R5226 و دریافت قیمت مخلوط شوینده MTB4 از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید حلال سه جزئی MTB4  اقدام نمایید.


HPLC Eluant mix MTB4 SpS
methanol/tetrahydrofuran/buffer 69:14:17
(Novocellus Buffer B)
3 components:
Methanol (ROMIL H410) 69% v/v
Tetrahydrofuran (ROMIL H718) 14% v/v
Buffer 17% v/v
Buffer contents (in Water ROMIL H950):
Sodium Acetate 3H20 83 mM
Buffer pH adjusted to 5.9 with acetic acid before mixing with methanol
Application: Ready to use eluant for HPLC: Novocellus buffer B for amino acid analysis

1LT R5226M
2½LT R5226L
Dgr H:225-301+311+331-319-351-370
P:210-280f-305+351+338-308+313-403+235محصولات پیشنهادی :