مواد شیمیایی مرک

حلال دو جزئی HPLC WAC3

حلال دو جزئی HPLC WAC3 شامل آمونیوم کربنات کد HR143 و آب کد H950 به شماره کاتالوگ از کمپانی رومیل  R6473 است.

این حلال دو جزئی آماده برای استفاده در دستگاه کروماتوگرافی مایع ( HPLC ) می باشد . امکان دقت بالا و همچنین سهولت کار برای کاربر را ایجاد می نماید.

مخلوط شوینده HPLC WAC3

جهت دريافت برگه آنالیز  حلال دو جزئی  MB1  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای حلال دو جزئی WAC3  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : R6473 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـرای خرید این کالا بـــه شماره کد : R6473 و دریافت قیمت حلال دو جزئی WAC3 SpS از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید حلال دو جزئی WAC3  اقدام نمایید.


HPLC Eluant mix WAC3 SpS
water with ammonium carbonate 10mM pH 7
2 components:
Water (ROMIL H950)
containing
Ammonium Carbonate (ROMIL HR143) 10 mM
Eluant pH adjusted to 7.0 ±0.05 with formic acid or ammonium hydroxide.
Application: Ready to use eluant for HPLC

1LT R6473M
2½LT R6473Lمحصولات پیشنهادی :