مواد شیمیایی مرک

منیزیم سولفات 7 آبه SA جهت آنالیز

منیزیم سولفات با خلوصیت 99.5 % و فرمول شیمیایی MgSO4.7H2O دارای جرم مولکولی 246.47 , شــماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 8-99-10034 و شماره کد کاتالوگ سولفات منیزیم رومیل A7671 می باشد.

سولفات منیزیم یا سولفات منیزیم یک ترکیب شیمیایی، نمکی است که از کاتیون‌های منیزیم Mg2+ و آنیون‌های سولفات SO2-4 تشکیل شده است. سولفات منیزیم یک جامد کریستالی سفید رنگ است که در آب حل می شود اما در اتانول حل نمی شود.

سولفات منیزیم بدون آب به دلیل تمایل به آب و سازگاری با اکثر ترکیبات آلی معمولاً به عنوان یک ماده خشک کننده در سنتز آلی استفاده می شود. در طول فرآیند استفاده از سولفات منیزیم ، یک فاز آلی با سولفات منیزیم بدون آب ترکیب می شود. سپس جامد هیدراته با فیلتراسیون، با عمل تخلیه یا تقطیر حذف می شود. سایر نمک های سولفات معدنی مانند سولفات سدیم و سولفات کلسیم نیز به همین ترتیب استفاده می شوند.

منیزیم سولفات 7 آبه SA جهت آنالیز

جهت دريافت برگه آنالیز منیزیم سولفات و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای منیزیم سولفات از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : A7671 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 105886 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا بـــه شماره کد : A7671 و دریافت قیمت منیزیم سولفات  از شرکت ROMIL انگلستان هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Magnesium Sulphate 7H2O SA
MgSO4.7H2O MW 246.47 CAS [10034-99-8]
Assay >99.5%
pH (5% aqueous) 5.0-8.0
Chloride <0.01%
Heavy metals as Pb <0.001%
Efflorescent.

500g A7671P
1KG A7671M
2½KG A7671Lمحصولات پیشنهادی :