مواد شیمیایی مرک

سدیم نیتریت SA جهت آنالیز

سدیم نیتریت با فرمول شیمیایی NaNO2 دارای جرم مولکولی 138.21 , شــماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 7-08-584 و شماره کد کاتالوگ سدیم نیتریت رومیل A7921 می باشد.
نیتریت سدیم  یک پودر کریستالی سفید تا کمی مایل به زرد است که در آب بسیار محلول است. از دیدگاه صنعتی، مهمترین نمک نیتریت است. این ماده پیش ساز انواع ترکیبات آلی مانند داروها، رنگ ها و آفت کش ها است، اما به عنوان یک افزودنی غذایی در گوشت های فرآوری شده و ( در برخی کشورها ) در محصولات ماهی استفاده می شود.
کاربرد اصلی نیتریت سدیم برای تولید صنعتی ترکیبات ارگانونیتروژن است. این یک معرف برای تبدیل آمین ها به ترکیبات دیازو است که پیش سازهای کلیدی بسیاری از رنگ ها مانند رنگ های دیازو هستند. ترکیبات نیتروزو از نیتریت ها تولید می شوند که در صنعت لاستیک استفاده می شوند.همچنین از آن در انواع کاربردهای متالورژیکی، برای فسفات کردن و دتین کردن نیز استفاده می شود.
سدیم نیتریت یک بازدارنده موثر خوردگی است و به عنوان یک افزودنی در گریس های صنعتی به عنوان محلول آبی در سیستم های خنک کننده حلقه بسته و در حالت مذاب به عنوان واسطه انتقال حرارت استفاده می شود.

سدیم نیترات SA جهت آنالیز

جهت دريافت برگه آنالیز سدیم نیترات و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای سدیم نیترات SA جهت آنالیز از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : A7921 در کمپانی Sigma - Aldrich آمریکا شماره کد 347825 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : A7921 و دریافت قیمت سدیم نیترات SA جهت آنالیز از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Sodium Nitrite SA
NaNO2 MW 69.00 d 1.00 CAS [7632-00-0]
Assay >99%
Chloride <0.005%
Sulphate <0.005%
Heavy metals as Pb <0.001%
Very slowly oxidised in air to nitrate.

500g A7921P
1KG A7921M
2½KG A7921L
Dgr H:272-301-400
P:273-309+310محصولات پیشنهادی :