مواد شیمیایی مرک

منیزیم سولفات خشک SA جهت آنالیز

منیزیم سولفات با خلوصیت 99.5 % و فرمول شیمیایی MgSO4.xH2O دارای جرم مولکولی 246.47 , شــماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 8-08-22189 و شماره کد کاتالوگ سولفات منیزیم رومیل A7323 می باشد.

سولفات منیزیم یا سولفات منیزیم یک ترکیب شیمیایی، نمکی است که از کاتیون‌های منیزیم Mg2+ و آنیون‌های سولفات SO2-4 تشکیل شده است. سولفات منیزیم یک جامد کریستالی سفید رنگ است که در آب حل می شود اما در اتانول حل نمی شود.

سولفات منیزیم بدون آب به دلیل تمایل به آب و سازگاری با اکثر ترکیبات آلی معمولاً به عنوان یک ماده خشک کننده در سنتز آلی استفاده می شود. در طول فرآیند استفاده از سولفات منیزیم ، یک فاز آلی با سولفات منیزیم بدون آب ترکیب می شود. سپس جامد هیدراته با فیلتراسیون، با عمل تخلیه یا تقطیر حذف می شود. سایر نمک های سولفات معدنی مانند سولفات سدیم و سولفات کلسیم نیز به همین ترتیب استفاده می شوند.

منیزیم سولفات خشک SA جهت آنالیز

جهت دريافت برگه آنالیز منیزیم سولفات خشک و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای منیزیم سولفات خشک از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : A7323 در کمپانی Sigma - Aldrich آمریکا شماره کد 13143 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا بـــه شماره کد : A7323 و دریافت قیمت منیزیم سولفات خشک از شرکت ROMIL انگلستان هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Magnesium Sulphate dried SA
(Magnesium Sulphate exsiccated)
MgSO4.xH2O (x=1-2) CAS [22189-08-8]
Adsorbs moisture from air.
Application: Desiccant for initial drying of reaction product in organic synthesis

500g A7323P
1KG A7323M
2½KG A7323Lمحصولات پیشنهادی :