مواد شیمیایی مرک

سدیم پرکلراید 1 آبه SA جهت آنالیز

سدیم پر کلراید با فرمول شیمیایی NaCLO4. H2O دارای جرم مولکولی 122.44 و شــماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 3-07-7791 و شماره کد کاتالوگ سدیم پرکلراید روميل A7343 می باشد. 

پرکلرات سدیم از نظر شکل ظاهری یک جامد کریستالی سفید رنگ که در آب و الکل بسیار محلول و معمولا به صورت مونوهیدرات دیده می شود. دمای ذوب این ماده 468 درجه سانتیگراد و دمای جوش آن 480 درجه سانتیگراد می باشد.
پرکلرات سدیم پیش ساز بسیاری از نمک های پرکلرات دیگر است .محلول های NaClO4 اغلب به عنوان یک الکترولیت غیرفعال در زیست شناسی مولکولی استفاده می شود .در پزشکی پرکلرات سدیم برای جلوگیری از جذب ید در بیماران مبتلا به پرکاری تیروئید استفاده میگردد.

سدیم پرکلراید 1 آبه SA جهت آنالیز

جهت دريافت برگه آنالیز سدیم پرکلراید 1 آبه  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای سدیم پرکلراید 1 آبه SA جهت آنالیز از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : A7343 در کمپانی Sigma - Aldrich آمریکا شماره کد 310514 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : A7343 و دریافت قیمت سدیم پرکلراید 1 آبه SA جهت آنالیز از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Sodium Perchlorate 1H2O SA
NaClO4.H2O MW 140.46 d 2.02 CAS [7791-07-3]
Assay >98%
pH (5% aqueous) 6.0-8.0
Insoluble matter <0.005%
Chloride <0.003%
Sulphate <0.002%
Heavy metals as Pb <0.0005%
Hygroscopic.
Application: Nonreactive electrolyte

100g A7343S
500g A7343P
Dgr H:271-302
P:210-221محصولات پیشنهادی :