مواد شیمیایی مرک

پترولیوم اتر 60 - 80  درجه سانتی گراد SA جهت آنالیز

پترولیوم اتر 60 - 80 - ( Petroleum Ether 60-80°C SA)   دارای شماره کد کاتالوگ پترولیوم اتر 60 - 80 رومیل A9602 است.

نقطه جوش این ماده شیمیایی بین 60 تا 80 درجه سانتیگراد می باشد. وایت اسپرایت با خلوصیت 99.9 درصد و میزان آب 0.02 درصد و باقیمانده 0.001 درصد است.

پترولیوم اتر 60-80 درجه سانتی گرادSA

جهت دريافت برگه آنالیز پترولیوم اتر و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای پترولیوم اتر 60 - 80  درجه سانتی گراد از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : A9602 در کمپانی Sigma - Aldrich آمریکا شماره کد 300314 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : A9602 و دریافت قیمت پترولیوم اتر از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Petroleum Ether 60-80°C SA
(Petroleum Distillate, Petroleum Spirit)
BP 60-80°C d 0.67
Water <0.02% Residue <0.001%
Colour <10 Hazen (APHA)
Identity by GC

1LT A9602M
2½LT A9602L
25LT A9602G
Dgr H:225-304-315-336-411
P:210-243-273-280-301+310-331-403+235محصولات پیشنهادی :