مواد شیمیایی مرک

پترولیوم اتر 100 - 120  درجه سانتی گراد SA جهت آنالیز

پترولیوم اتر 100 - 120 - ( Petroleum Ether 100-120°C SA)   دارای شماره کد کاتالوگ پترولیوم اتر 100 - 120 رومیل A9604 است.

نقطه جوش این ماده شیمیایی بین 100 تا 120 درجه سانتیگراد می باشد. وایت اسپرایت با خلوصیت 99.9 درصد و میزان آب 0.02 درصد و باقیمانده 0.001 درصد است.

پترولیوم اتر 100-120 درجه سانتی گرادSA

جهت دريافت برگه آنالیز پترولیوم اتر و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای پترولیوم اتر 100 - 120  درجه سانتی گراد از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : A9604 در کمپانی Sigma - Aldrich آمریکا شماره کد 300314 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : A9604 و دریافت قیمت پترولیوم اتر از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید پترولیوم اتر 100-120 اقدام نمایید.


Petroleum Ether 100-120°C SA
(Petroleum Distillate, Petroleum Spirit)
BP 100-120°C d 0.72
Water <0.02% Residue <0.001%
Colour <10 Hazen (APHA)
Identity by GC

1LT A9604M
2½LT A9604L
25LT A9604G
Dgr H:225-304-315-336-411-EUH066
P:210-271-273-280-260v-301+310-331-403+233محصولات پیشنهادی :