مواد شیمیایی مرک

آب SA جهت آنالیز

آب SA

جهت دريافت برگه آنالیز آب SA و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای آب جهت استفاده آنالیز عمومی از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : A9950 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : A9950 و دریافت قیمت آب جهت آنالیز عمومی از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Water SA
H2O MW 18.02 FP 0.0°C BP 100.0°C CAS [7732-18-5]
Residue <0.0001%
Resistivity (at time of manufacture) >18MOhm @ 25°C
pH (at time of manufacture) 5.5-8.0 @ 25°C
Colour <5 Hazen (APHA)
Equivalent to ISO 3696 Grade 3, ASTM D1193 Type III & IV

1LT A9950M
2½LT A9950L
5LT A9950K
10LT A9950J
25LT A9950G


 


محصولات پیشنهادی :