مواد شیمیایی مرک

سدیم دی کرومات 2 آبه SA جهت آنالیز

 

سدیم دی کرومات 2 آبه SA جهت آنالیز

جهت دريافت برگه آنالیز سدیم دی کرومات 2 آبه SA جهت آنالیز و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای سدیم دی کرومات 2 آبه SA جهت آنالیز از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : A7498 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : A7498 و دریافت قیمت سدیم دی کرومات 2 آبه SA جهت آنالیز از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Sodium Dichromate 2H2O SA
Na2Cr2O7.2H2O MW 298.00 d 1.20 CAS [7789-12-0]
Assay >99.5%
Chloride <0.005%
Sulphate <0.02%
Heavy metals as Pb <0.01%

500g A7498P
1KG A7498M
2½KG A7498L
Dgr H:272-301-312-314-317-330-334-340-350-360FD-372-410
P:201-273-280-301+330+331-302+352-304+340-305+351+338-309+310


 

 


محصولات پیشنهادی :