مواد شیمیایی مرک

سدیم هیدروژن کربنات SA جهت آنالیز

 

سدیم هیدروژن کربنات SA جهت آنالیز

جهت دريافت برگه آنالیز سدیم هیدروژن کربنات SA جهت آنالیز و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای سدیم هیدروژن کربنات SA جهت آنالیز از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : A7892 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : A7892 و دریافت قیمت سدیم هیدروژن کربنات SA جهت آنالیز از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Sodium Hydrogen Carbonate SA
(Sodium Bicarbonate)
NaHCO3 MW 84.01 CAS [144-55-8]
Assay >99.5%
Chloride <0.01%
Sulphate <0.01%
Heavy metals as Pb <0.001%

500g A7892P
1KG A7892M
2½KG A7892L


 

 


محصولات پیشنهادی :