مواد شیمیایی مرک

دی آمونیوم ایرون ( II ) سولفات 6 آبه SA جهت آنالیز

دی آمونیوم ایرون ( II ) سولفات 6 آبه با فرمول شیمیایی  NH42-Fe(SO4)2.6H2O دارای جرم مولکولی 392.13و شــماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 9-8685-7783 و شماره کد کاتالوگ تریس (هیدروکسی متیل) متیل آمین روميل A7228  می باشد.

نام های دیگر تجاری و آزمایشگاهی سولفات آهن آمونیوم، سولفات آمونیوم آهن ، نمک مور است . و  دمای ذوب این ماده ۱۰۰ تا ۱۱۰ درجه سانتی گراد است
و حاوی دو کاتیون مختلف Fe2+ و NH4+، به عنوان نمک مضاعف سولفات آهن و سولفات آمونیوم طبقه بندی می شود. این یک معرف معمولی آزمایشگاهی است زیرا به راحتی متبلور می شود و کریستال ها در برابر اکسیداسیون توسط هوا مقاومت می کنند. مانند سایر نمک های سولفات آهن، سولفات آمونیوم آهن در آب حل می شود و کمپلکس آبی [Fe(H2O)6]2+ را ایجاد می کند که هندسه مولکولی هشت وجهی دارد و شکل معدنی آن موریت است.

دی آمونیوم ایرون ( II ) سولفات 6 آبه SA جهت آنالیز

جهت دريافت برگه آنالیز دی آمونیوم ایرون ( II ) سولفات 6 آبه و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای دی آمونیوم ایرون ( II ) سولفات 6 آبه SA جهت آنالیز از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : A7228 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : A7228 و دریافت قیمت دی آمونیوم ایرون ( II ) سولفات 6 آبه SA جهت آنالیز از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


di-Ammonium Iron(II) Sulphate 6H2O SA
(Ammonium Ferrous Sulphate)
(NH4)2Fe(SO4)2.6H2O MW 392.13 CAS [7783-85-9]
Assay >99%
pH (5% aqueous) 3.0-5.0
Chloride <0.001%
Phosphate <0.002%
Iron(III) <0.02%
Heavy metals as Pb <0.005%
Slowly adsorbs moisture from air.

500g A7228P
1KG A7228M
2½KG A7228Lمحصولات پیشنهادی :