مواد شیمیایی مرک

سدیم دی هیدروژن فسفات انیدروز SA جهت آنالیز

سدیم دی هیدروژن فسفات انیدروز با فرمول شیمیایی NaH2PO4 دارای جرم مولکولی 119.98 , شــماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 7-80-7558 و شماره کد کاتالوگ سدیم دی هیدروژن فسفات انیدروز رومیل A7512 می باشد.

سدیم دی هیدروژن فسفات با نام های تجاری و آزمایشگاهی مثل  سدیم فسفات مونو بازیک و مونو سدیم فسفات شناخته می شود. فسفات ها اغلب در غذاها و در تصفیه آب استفاده می شوند. pH چنین فرمول‌هایی عموماً با مخلوط‌هایی از فسفات‌های سدیم مختلف، مانند این نمک، تنظیم می‌شود. همچنین مونوسدیم فسفات برای تشخیص وجود یون منیزیم در نمک ها استفاده می گردد. تشکیل یک رسوب سفید با افزودن کلرید آمونیوم، هیدروکسید آمونیوم و فسفات مونوسدیم به محلول آبی یا رقیق هیدروکلراید نمک نشان دهنده وجود یون های منیزیم است.

 

سدیم دی هیدروژن فسفات انیدروز SA جهت آنالیز

جهت دريافت برگه آنالیز سدیم دی هیدروژن فسفات انیدروز و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای سدیم دی هیدروژن فسفات انیدروز SA جهت آنالیز از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : A7512 در کمپانی Sigma - Aldrich آمریکا شماره کد 71504 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : A7512 و دریافت قیمت سدیم دی هیدروژن فسفات انیدروز SA جهت آنالیز از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Sodium di-Hydrogen Phosphate anhydrous SA
(Sodium Phosphate monobasic)
NaH2PO4 MW 119.98 CAS [7558-80-7]
Assay >98%
pH (1% aqueous) 4.3-4.7
Loss on drying at 105°C <0.5%
Chloride <0.005%
Sulphate <0.05%
Heavy metals as Pb <0.001%
Hygroscopic.

500g A7512P
1KG A7512M
2½KG A7512Lمحصولات پیشنهادی :