مواد شیمیایی مرک

سدیم کلراید SA جهت آنالیز

 

سدیم کلراید SA جهت آنالیز

جهت دريافت برگه آنالیز سدیم کلراید SA جهت آنالیز و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای سدیم کلراید SA جهت آنالیز از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : A7872 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : A7872 و دریافت قیمت سدیم کلراید SA جهت آنالیز از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Sodium Chloride SA
NaCl MW 58.44 CAS [7647-14-5]
Assay >99.5% Water <0.2%
Loss on drying at 130°C <0.2%
Bromide <0.01%
Iodide <0.001%
Sulphate <0.02%
Phosphate <0.0025%
Heavy metals as Pb <0.0005%
Equivalent to BP, EP, USP, JP
Hygroscopic.
Application: Electrolyte, Buffers, Matrix modification

500g A7872P
1KG A7872M
2½KG A7872L
5KG A7872K


 

 


محصولات پیشنهادی :