اتاق تست پایداری و رشد فالک

اتاق های تست پایداری ( اتاق رشد آزمایشگاهی )

اتاق های تست پایداری ، اتاق رشد آزمایشگاهی و یا چمبر تست که با نام محفظه تست محیطی یا آب و هوایی نیز نامیده می شود در اصل دستگاهی است که قادر به شبیه سازی شرایط آب و هوایی متفاوت در یک محفظه بسته است. سازمان ها و شرکت ها به منظور تست اثرات شرایط محیطی نظیر تغییر دما ، رطوبت نسبی ، نور و … بر روی محصولات خود ، نیازمند آزمایش آنها در شرایط مختلف در آزمایشگاه هستند. یک چمبر تست پایداری می تواند به چند طریق ( به تنهایی برای تست اثرات شرایط محیطی بر روی نمونه آزمایشگاهی ، برای آماده سازی نمونه آزمایشگاهی و یا به منظور تست های فیزیکی و شیمیایی بیشتر و همچنین به منظور تولید شرایط محیطی برای به عمل آوردن و تولید نمونه آزمایشگاهی ) مورد استفاده قرار گیرد. در اصل اتاق های تست پایداری باعث می شود که محدودیت ما برای خلق یک شرایط جوی خاص متکی به زمان و مکان خاصی نباشد. زمانی از چمبر یا محفظه تست محیطی استفاده می کنیم که بخواهیم شرایط آب و هوایی را شبیه سازی کنیم و یا مدت زمان وقوع یک اتفاق طبیعی را که ممکن مدتی طولانی طول بکشد به چند ساعت یا چند روز کوتاه نماییم. شرکت Falc ایتالیا این دستگاه را در سه دسته ذيل تولید و در خدمت مشتریان خود قرار داده است که هر یک از این سه دستگاه دارای دو سری با عنوانهای با رطوبت و بدون رطوبت  و همچنین برای مدل ICH در لیتراژ های مختلف و با جریان هوای عمودی و افقی می باشد.

1. اتاق های آزمایش آب و هوا ( CLIMATIC TEST CHAMBERS )

2. اتاق های تست پایداری (STABILITY TEST CHAMBERS  )

3. رشد هوای اجباری اتاق های آزمایش (FORCED AIR GROWTH TEST CHAMBERS )

دستگاه اتاق های آزمایش آب و هوا ( CLIMATIC TEST CHAMBERS ) با جریان هوای عمودی می باشد که به 2 دسته دستگاه بدون رطوبت ( سری FCC ) و دستگاه به همراه رطوبت ( سری  FCC-H ) تقسیم می شوند. دستگاه اتاق های تست پایداری ( STABILITY TEST CHAMBERS ) با جریان هوای افقی می باشد که به 2 دسته دستگاه بدون رطوبت ( سری FSC ) و دستگاه به همراه رطوبت (سری FSC-H ) تقسیم می گردند.
دستگاه اتاق رشد با فن جریان هوا (FORCED AIR GROWTH TEST CHAMBERS ) که خود به 2 دسته با جریان هوای عمودی  و افقی تقسیم می شود که دسته ی اول با جریان هوای عمودی بدون رطوبت ( سری GVD با لامپ روی درب و سری GVS با لامپ روی درب و هر دو طرف ) و دستگاه به همراه رطوبت (سری GVD-H با لامپ روی درب و سری GVS-H با لامپ روی درب و هر دو طرف ) و دسته ی دوم با جریان هوای افقی بدون رطوبت ( سری GHD با لامپ روی درب و سری GHS با لامپ روی درب و هر دو طرف ) و دستگاه به همراه رطوبت (سری GHD-H با لامپ روی درب و سری GHS-H با لامپ روی درب و هر دو طرف )  می باشد.

ويژه گيهای دستگاه اتاق های تست پایداری

  • ارائه دستگاه در مدلهای مختلف :  چهارده مدل با ويژگی های خاص
  • لیتراژهای قابل ارائه در هر سری : 350 , 500 , 700 , 940 , 1500 و 2200 لیتری
  • محدوده دما مدل های : از منفی 10 تا مثبت 60 درجه سانتيگراد
  • دقت رطوبت مدل های : از 20 تا 90 درصد

 


محصولات پیشنهادی :