مواد شیمیایی مرک

ساکاروز SA جهت آنالیز

ساکاروز با فرمول شیمیایی C12H22O11 دارای جرم مولکولی 342.30 و شــماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 1-50-57 و شماره کد کاتالوگ ساکاروز روميل A7963 می باشد.

ساکارز، یک دی ساکارید، قندی است که از زیر واحدهای گلوکز و فروکتوز تشکیل شده است. به طور طبیعی در گیاهان تولید می شود و ماده اصلی تشکیل دهنده شکر سفید است. یک ترکیب آلی و شیرین است. این دی ساکارید به صورت پودر سفید رنگ است و طعم شیرین و بدون بو می باشد که نقش بسیار مهمی در تغذیه انسان و تأمین انرژی مورد نیاز  بیشتر موجودات زنده دارد. این ترکیب آلی دی‌ساکاریدی است که از گلوکز به صورت استال و فروکتوز به صورت کتال تشکیل شده است. ساکارز در نیشکر و چغندر قند یافت می‌شود. ساکارز همان قند عادی است که از ترکیب گلوکز و فروکتوز تشکیل می گردد و در درجه بندی شیرینی 90 درصد را دارد لازم به ذکر است که درست کردن ساکارز کار گیاهان است .

ساکاروز SA جهت آنالیز

جهت دريافت برگه آنالیز ساکاروز و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای ساکاروز SA جهت آنالیز از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : A7963 در کمپانی Sigma - Aldrich آمریکا شماره کد S5016 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : A7963 و دریافت قیمت ساکاروز SA جهت آنالیز از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Sucrose SA
C12H22O11 MW 342.30 CAS [57-50-1]
Specific rotation (10% aqueous) +66.2° to +66.8°
Chloride <0.005%
Sulphate <0.005%
Heavy metals as Pb <0.001%

500g A7963P
1KG A7963M
2½KG A7963Lمحصولات پیشنهادی :