مواد شیمیایی مرک

کلروفورم SpS تثبیت شده با اتانول 1 درصد برای استفاده HPLC و GC و IR

 

کلروفرم ثبات با اتانول

جهت دريافت برگه آنالیز کلروفرم ثبات با اتانول و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای کلروفرم ثبات با اتانول از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : H135 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : H135 و دریافت قیمت کلروفرم ثبات با اتانول از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Chloroform SpS
stabilised with ethanol
(Trichloromethane)
CHCl3 MW 119.38 BP 61.2°C d 1.48 CAS [67-66-3]
Assay >99.9%* Water <0.005% Residue <0.0001%
UV: 250nm >10%; 255nm >50%; 260nm >80%; 270nm >95%; 280-400nm >99%
*ex stabiliser
Pesticide Residue Analysis passes test
IR Spectroscopy passes test
Stabiliser: Ethanol ca. 1% w/w
Stabiliser should only be removed immediately before use by adsorption onto activated alumina.
Application: HPLC, UV, IR, Environment Analysis (eg, pesticide residues)

500ml H135P
1LT H135M
2½LT H135L
Dgr H:351-361d-331-302-372-319-315
P:261v-280f-304+340-305+351+338-308+313


 

 


محصولات پیشنهادی :