مواد شیمیایی مرک

ان هپتان فوق خالص 99 درصد کروماتوگرافی مایع LC-MS

ان هپتان با خلوصیت 99 % و با فرمول شیمیایی  CH3(CH2)5CH3 دارای جرم مولکولي 100.21 , میزان آب کمتر از 0.005 درصد , شماره کد بين الملل ( Cas Namber ) آن 5-82-142 و شماره کد کاتالوگ ان هپتان رومیل H363 است .

ان هپتان ۹۹ درصد ULTRA LC

جهت دريافت برگه آنالیز ان هپتان و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای ان هپتان از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : H363 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا به شماره کد : H363 و دریافت قیمت ان هپتان از شرکت ROMIL انگلستان هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


n-Heptane 99% UpS
ultra lc
CH3(CH2)5CH3 MW 100.21 BP 98.4°C d 0.68 CAS [142-82-5]
Assay >99% Water <0.005% Residue <0.0001%
UV: 195nm >10%; 210nm >50%; 220nm >80%; 245nm >95%; 290-400nm >99%
Acidity <0.0002 meq/g
Alkalinity <0.0002 meq/g
Trace ionic impurities:
Ag, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn <10 ppb each
Al, Ca <25 ppb each
Na <50 ppb
Application: HPLC critical applications, LC-MS, UHPLC

1LT H363M
2½LT H363L
Dgr H:225-304-315-336-410
P:210-273-301+310-331-302+352-304+340-403+235محصولات پیشنهادی :