مواد شیمیایی مرک

اتیل استات فوق خالص کروماتوگرافی مایع UHPLC

اتیل استات UPS

جهت دريافت برگه آنالیز اتیل استات UpS و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای اتیل استات UpS از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : H347 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : H347 و دریافت قیمت اتیل استات UpS از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Ethyl Acetate UpS
ultra lc
CH3COOC2H5 MW 88.11 BP 77.1°C d 0.90 CAS [141-78-6]
Assay >99.9% Water <0.005% Residue <0.0001%
UV: 255nm >10%; 260nm >50%; 265nm >80%; 270nm >95%; 310-400nm >99%
Gradient Use Test: <0.0005 AU @ 290nm
Application: HPLC critical gradient applications, UHPLC

2½LT H347L
Dgr H:225-319-336-EUH066
P:210-233-240-305+351+338-403+235


 

 


محصولات پیشنهادی :