کاربرد انکوباتور

این وسیله با کنترل  دما  شرایطی مناسب برای رشد ارگانیسم‌های زنده فراهم می‌کند. ارگانیزم های زنده به شدت حساس به نوسانات دما هستند. جهت تضمین نتایج تکرارپذیری، پایداری دما و همگن بودن دما، معیارهای کیفی مهم برای یک انکوباتور، حتی بدون استفاده از فن است. محدوده دمايي انکوباتورهای معمولی 5 درجه سانتيگراد بالاتر از دمای محيط تا 80 درجه سانتيگراد می باشد.  انکوباتور یکی از ابزارهای مهم در آزمایش‌های میکروبيولوژی، زیست‌ شناسی سلولی و… به حساب می‌آید. این وسیله توسط پزشک کودکان فيليپينی فیدل موندو اختراع شده است.