کاربرد ترازوی حساس دیجیتالی

ترازوی حساس آزمایشگاهی جهت وزن کردن مواد از يک دهم میلی گرم  تا چندين کيلوگرم در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار میگیرد ، ترازو دارای محفظه ی توزین مواد می باشد که موجب بالا رفتن دقت توزین و کسر تاثیر هوای محیط ترازو می گردد.