مواد شیمیایی مرک

1و4 - دی اکسان خشک Hi-Dry جهت استفاده مولکولی

 

1و4 - دی اکسان خشک Hi-Dry جهت استفاده مولکولی

جهت دريافت برگه آنالیز 1و4 - دی اکسان خشک Hi-Dry جهت استفاده مولکولی و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای 1و4 - دی اکسان خشک Hi-Dry جهت استفاده مولکولی از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : F8297 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : F8297 و دریافت قیمت 1و4 - دی اکسان خشک Hi-Dry جهت استفاده مولکولی از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


1,4-Dioxan Hi‑Dry
over molecular sieve
C4H8O2 MW 88.11 FP 11.8°C BP 101.3°C d 1.03 CAS [123-91-1]
Assay >99.9% Water <0.0025%
Unstabilised
Contains molecular sieve.

100ml F8297S
500ml F8297P
1LT F8297M
2½LT F8297L
Dgr H:225-351-319-335-EUH019-EUH066
P:210-281-305+351+338-308+313


 

 


محصولات پیشنهادی :