مواد شیمیایی مرک

4,1 دی اکسان خشک Hi-Dry

4,1 دی اکسان خشک با خلوصیت 99.9 % و با فرمول شیمیایی  C4H8O2 دارای جرم مولکولی 88.11 , میزان آب کمتر از 0.0025 درصد , شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 1-91-123 و شماره کد کاتالوگ 4,1 دی اکسان خشک رومیل D4297 می باشد. نقطه جوش این ماده شیمیایی 101.3 درجه سانتیگراد و نقطه انجماد آن مثبت 11.8 درجه سانتیگراد می باشد.

 به نام دیگر آن می توان به دی اکسا سیکلوهگزان نیز اشاره کرد. این ماده فرار، بی‌رنگ و به شدت آتش زا می باشد و یکی از مصارف آن در دستگاه HPLC , GC  و UV اسپکتروسکوپی  به عنوان حلال مورد استفاده قرار می گیرد.

هنگام استفاده از این ماده شیمیایی شما ابتدا باید بدانید 4,1 دی اکسان چیست ؟ و برای نگهداری و استفاده از آن حتما برگه های مربوط و کاربرد 4,1 دی اکسان را مطالعه کنید.

در خصوص قیمت 4,1 دی اکسان حتما در هنگام خرید به نوع گرید آن دقت کنید زیرا قیمت 4,1 دی اکسان در هر نوع کاربرد بسیار متفاوت می باشد. اگر شما برای استفاده آنالیز آزمایشگاهی می خواهید از 4,1 دی اکسان استفاده کنید بایستی کد A9297 را سفارش دهید و اگر می خواهید از 4,1 دی اکسان خشک ( انیدروز ) استفاده کنید کد D4297 را انتخاب کنید و برای نوع 4,1 دی اکسان جهت مصرف در دستگاه HPLC , GC , UV می توانید کد H297 را سفارش دهید.

1و4 - دی اکسان خشک Hi-Dry

جهت دريافت برگه آنالیز 4,1 دی اکسان و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای 4,1 دی اکسان از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : D4297 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 34857 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا به شماره کد  : D4297 و دریافت قیمت 4,1 دی اکسان از شرکت ROMIL انگلستان هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


1,4-Dioxan Hi‑Dry
C4H8O2 MW 88.11 FP 11.8°C BP 101.3°C d 1.03 CAS [123-91-1]
Assay >99.9% Water <0.0025% Residue <0.0001%
Unstabilised

100ml D4297S
500ml D4297P
1LT D4297M
2½LT D4297L
Dgr H:225-351-319-335-EUH019-EUH066
P:210-281-305+351+338-308+313محصولات پیشنهادی :