مواد شیمیایی مرک

2 - متیل تتراهیدروفوران SA تثبیت شده با بوتیل هیدروکسی تولوئن 250 ppm جهت استفاده آنالیز

2 - متیل تتراهیدروفوران -  ( 2-Methyltetrahydrofuran SA )  دارای جرم مولکولی 86.13 , شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 9-47-96 و شماره کد کاتالوگ 2 - متیل تتراهیدروفوران رومیل A9537 است.

نقطه جوش این ماده شیمیایی 80 درجه سانتیگراد و نقطه انجماد آن مثبت 6 درجه سانتیگراد می باشد. 2 - متیل تتراهیدروفوران با فرمول مولکولی CH3C4H7O است. 

2-متیل تتراهیدروفوران با BHT SA

جهت دريافت برگه آنالیز 2 - متیل تتراهیدروفوران و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای 2 - متیل تتراهیدروفوران از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : A9537 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 673277 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : A9537 و دریافت قیمت 2 - متیل تتراهیدروفوران از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید 2 - متیل تتراهیدروفوران اقدام نمایید.


2-Methyltetrahydrofuran SA
stabilised with BHT
CH3C4H7O MW 86.13 BP 80°C d 0.86 CAS [96-47-9]
Assay >99.5%* Water <0.1%
*ex stabiliser
Unspecified impurities by GC <0.1% each
Peroxides (at time of filling) <0.005%
Colour <5 Hazen (APHA)
Identity by GC
Stabiliser: Butylated hydroxytoluene (BHT) ca. 250 ppm

1LT A9537M
2½LT A9537L
25LT A9537G
Dgr H:225-319-335-EUH019
P:210-233-240-305+351+338-403+235محصولات پیشنهادی :