مواد شیمیایی مرک

پترولیوم اتر 140 - 165  درجه سانتی گراد SA جهت آنالیز

پترولیوم اتر 140 - 165 - ( Petroleum Ether 140-165°C SA)   دارای  شماره کد کاتالوگ پترولیوم اتر 140 - 165 رومیل A9606است.

نقطه جوش این ماده شیمیایی بین 140 تا 165 درجه سانتیگراد می باشد. وایت اسپرایت با خلوصیت 99.9 درصد و میزان آب 0.02 درصد و باقیمانده 0.001 درصد است.

پترولیوم اتر 140-165 درجه سانتی گراد SA

جهت دريافت برگه آنالیز پترولیوم اتر و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای پترولیوم اتر 140 - 165  درجه سانتی گراد از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : A9606 در کمپانی Sigma - Aldrich آمریکا شماره کد 300314 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : A9606 و دریافت قیمت پترولیوم اتر از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید پترولیوم اتر 140 - 165 اقدام نمایید.


Petroleum Ether 140-165°C SA
(Petroleum Distillate, Petroleum Spirit)
BP 140-165°C d 0.76
Water <0.02% Residue <0.001%
Colour <10 Hazen (APHA)
Identity by GC

1LT A9606M
2½LT A9606L
25LT A9606G
Dgr H:225-304-336-411-EUH066
P:210-243-273-280-301+310-331-403+235محصولات پیشنهادی :