مواد شیمیایی مرک

۲ - متیل تتراهیدروفوران SpS

2 - متیل تتراهیدروفوران -  ( 2-Methyltetrahydrofuran SpS )  دارای جرم مولکولی 86.13 , شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 9-47-96 و شماره کد کاتالوگ 2 - متیل تتراهیدروفوران رومیل H537 است.

نقطه جوش این ماده شیمیایی 80 درجه سانتیگراد می باشد. 2 - متیل تتراهیدروفوران با فرمول مولکولی CH3C4H7O است. 

در خصوص قیمت 2- متیل تتراهیدروفوران حتما در هنگام خرید به نوع گرید آن دقت کنید زیرا قیمت 2- متیل تتراهیدروفوران در هر نوع کاربرد بسیار متفاوت می باشد. اگر شما برای استفاده آنالیز آزمایشگاهی می خواهید از ان پنتان استفاده کنید بایستی کد  A9537 را سفارش دهید و اگر می خواهید  از 2- متیل تتراهیدروفوران استفاده کنید کد D4537 را انتخاب کنید.

متیل تتراهیدروفوران تثبیت شده

جهت دريافت برگه آنالیز 2 - متیل تتراهیدروفوران و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای 2 - متیل تتراهیدروفوران از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : H537 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 155810 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : H537 و دریافت قیمت 2 - متیل تتراهیدروفوران از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید 2 - متیل تتراهیدروفوران اقدام نمایید.


2-Methyltetrahydrofuran SpS
stabilised with BHT
CH3C4H7O MW 86.13 BP 80°C d 0.86 CAS [96-47-9]
Assay >99.8%* Water <0.01% Residue <0.0001%*
*ex stabiliser
Peroxides (at time of manufacture) <0.0001% (<1 ppm)
Stabiliser: Butylated hydroxytoluene (BHT) ca. 250 ppm
Application: Applications requiring dry solvent

500ml H537P
1LT H537M
2½LT H537L
Dgr H:225-319-335-EUH019
P:210-233-240-305+351+338-403+235محصولات پیشنهادی :