مواد شیمیایی مرک

استاندارد استات - Acetate 1000 ppm

استاندارد استات با فرمول شیمیایی CH3COO دارای جرم مولکولی 59.04 و شماره کد کاتالوگ استاندارد استات روميل E3Ace می باشد.

اتیل استات در درجه اول به عنوان حلال پوشش برای رنگ ها و لاک زدن به حلال استخراج برای فرآیندهای مختلف، از جمله کافئین زدایی قهوه و چای، حلال فرآیند در صنعت داروسازی و حلال حامل برای جوهر چاپ، چسب و لاک ناخن استفاده می شود.

استاندارد استات

جهت دريافت برگه آنالیز استاندارد استات و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


Acetate 1000 ppm

E3ACE#

CH3COO FW 59.04
1000 ppm as CH3COO
Solute: CH3COONa
Matrix: H2O
Application: IC and ISE calibration
ISO 17034 accredited SI-traceable

100ml E3ACE#S
500ml E3ACE#P


  مشابه کالای استاندارد استات از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : E3ACE در کمپانی Merck شماره کد 109967 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بــرای خرید ایـن کالا بـه شـــماره کـد : E3ACE و دریافت استاندارد استات از شرکت ROMIL انگلستان هـم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Water UpS
ultra lc
H2O MW 18.02 FP 0.0°C BP 100.0°C d 1.00 CAS [7732-18-5]
Residue <0.00005%
Resistivity (at time of manufacture) >18 MOhm @ 25°C
pH (at time of manufacture) 5.5-8.0 @ 25°C
TOC (at time of manufacture) <10 ppb
Gradient Use Test: 205nm <0.002 AU; 254nm <0.0005 AU
Baseline drift <0.02 AU @ 205nm
Suitability for LC-MS passes test
Trace ionic impurities:
Ag, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn <10 ppb each
Al, Ca <25 ppb each
Na <50 ppb
Filtered to 0.2 micron
Application: HPLC critical gradient applications, LC-MS, UHPLC

1LT H949M
2½LT H949Lمحصولات پیشنهادی :