مواد شیمیایی مرک

استاندارد استوریوم - Strontium 1000 ppm

استاندارد استوریوم با فرمول شیمیایی Sr دارای جرم مولکولی 87.62 و شماره کد کاتالوگ استاندارد استوریوم روميل E3Sr می باشد.

خلوص کربنات استوریوم یک ماده به طور گسترده مورد استفاده با کاربردهای چند وجهی است. موارد استفاده قابل توجه: در داروسازی به دلیل نقش های متعدد آن به عنوان یک ماده فعال، تنظیم کننده pH، کاتالیزور و رادیوپاشی کننده بسیار ارزشمند است.

استاندارد استوریوم

جهت دريافت برگه آنالیز استاندارد استوریوم و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


Strontium 1000 ppm

E3SR#

Sr AW 87.62
1000 ppm as Sr
Solute: SrCO3
Matrix: HNO3 0.5M
Application: AA, ICP, IC and ISE calibration
ISO 17034 accredited SI-traceable

100ml E3SR#S
250ml E3SR#R
500ml E3SR#P
Dgr H:315-318
P:280e-302+352-305+351+338-310


 مشابه کالای استاندارد استوریوم از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : E3Sr در کمپانی Merck شماره کد 109993 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بــرای خرید ایـن کالا بـه شـــماره کـد : E3Sr و دریافت استاندارد استوریوم از شرکت ROMIL انگلستان هـم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Water UpS
ultra lc
H2O MW 18.02 FP 0.0°C BP 100.0°C d 1.00 CAS [7732-18-5]
Residue <0.00005%
Resistivity (at time of manufacture) >18 MOhm @ 25°C
pH (at time of manufacture) 5.5-8.0 @ 25°C
TOC (at time of manufacture) <10 ppb
Gradient Use Test: 205nm <0.002 AU; 254nm <0.0005 AU
Baseline drift <0.02 AU @ 205nm
Suitability for LC-MS passes test
Trace ionic impurities:
Ag, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn <10 ppb each
Al, Ca <25 ppb each
Na <50 ppb
Filtered to 0.2 micron
Application: HPLC critical gradient applications, LC-MS, UHPLC

1LT H949M
2½LT H949Lمحصولات پیشنهادی :