مواد شیمیایی مرک

اسید استیک فوق خالص SpA جهت استفاده در ICP - AAS و ICP-MS

اسید استیک ( Super Pure ) با خلوصیت 99 % و با فرمول شیمیایی CH3COOH دارای جرم مولکولی 60/05 , شماره کد بین الملل ( Cas Namber ) آن 7-19-64 و شماره کد کاتالوگ استیک اسید رومیل H015 است.

میزان فلزات و عناصر در اسید استیک SpA کمتر از 0.1 در مقیاس ppb می باشد و این اسید مناسب جهت استفاده در دستگاه اتمیک ابزربشن ( AA ) و همچنین ICP است.

یکی از مشکلات عمده در جداسازی عناصر کمیاب , جداسازی عناصر کمیاب سنگین است. بنابراین یکی از روش های مناسب روش HPLC با استفاده از اسید استیک به عنوان حلال جدید برای جداسازی انتخاب مواد سنگین مورد بررسی قرار می گیرد. حال وقتی استفاده کننده از این روش می خواد کاربرد اسید استیک را بررسی کند باید دقت نظر ویژه ای در میزان عناصر موجود در حلال را داشته باشد و در هنگام خرید اسید استیک برگه آنالیز آن را بررسی کند زیرا وجود کمترین عناصر سنگین می تواند در نتیجه آزمون شما مشکل ایجاد کند.

البته قیمت اسید استیک در این گرید با توجه به خلوص بسیار بالا ( وجود عناصر سنگین کمتر از 1 ppb ) نسبت به گریدهای دیگری که سیستم دستگاهی مانند HPLC و يا گرید آنالیز به شماره کدهای: H014 و A9014 استفاده می شود بسیار متفاوت است.

اسید استیک فوق خالص SpA جهت استفاده در ICP - AAS و ICP-MS

جهت دريافت برگه آنالیز اسید استیک و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه این کالا جهت استفاده در AAS و ICP-MS از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : H015 در کمپانی Sigma - Aldrich شماره کد 338826 و در کمپانی Supelco شماره کد 100066می باشد .جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .


برای خرید این کالا به شماره کد: H015 و دریافت قیمت اسید استیک SpA جهت استفاده در AAS و ICP-MS از شرکت ROMIL انگلستان هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Acetic Acid SpA
(Acetic Acid glacial)
CH3COOH MW 60.05 FP 16.7°C BP 117.9°C d 1.05 CAS [64-19-7]
Assay >99%
Colour <10 Hazen (APHA)
Be, Bi, Ce, Co, Cs, Dy, Er, Eu, Ga, Gd, Hf, Ho, In, La, Li, Lu, Nd, Pb, Pr, Rb, Re, Sc, Sm, Tb, Th, Tl, Tm, U, Y, Yb, Zr <0.1 ppb each
As, Ba, Cd, Cu, Ge, Mg, Mn, Mo, Ni, Pt, Rh, Ru, Sb, Sn, Sr, Te, Ti, V, W <0.5 ppb each
Ag, Al, Ca, Cr, Fe, Hg, K, Na, Se, Zn <1 ppb each
SO4 <0.5 ppm
PO4 <1 ppm
Cl <1 ppm
Substances reducing dichromate passes test
Substances reducing permanganate passes test
Application: Environment Analysis (eg, using AAS, ICP-OES, ICP-MS), Trace Metal Analysis (for organic trace analysis see ROMIL Code H014 Acetic Acid SpS), Ion Chromatography, Voltammetry

500ml H015P
2½LT H015L
Dgr H:226-314
P:280c-301+330+331-305+351+338-307+310محصولات پیشنهادی :