مواد شیمیایی مرک

متیل ایزوبوتیل کتون فوق خالص SpA جهت استفاده در ICP - AAS

متیل ایزوبوتیل کتون ( Super Pure ) با خلوصیت 99.8 % و با فرمول شیمیایی CH3-2CHCH2COCH3 دارای جرم مولکولی 100.16 , شماره کد بین الملل ( Cas Namber ) آن 1-10-108 و شماره کد کاتالوگ متیل ایزوبوتیل کتون رومیل H439 است.

میزان فلزات و عناصر در متیل ایزوبوتیل کتون SpA کمتر از 100 در مقیاس ppb می باشد و این ماده شیمیایی مناسب جهت استفاده در دستگاه اتمیک ابزربشن ( AA ) و همچنین ICP است.

در صورتی که شما برای خرید متیل ایزو بوتیل کتون به نوع کروماتوگرافی مایع آن نیاز دارید لطفا بر روی کد : H446 و یا در صورتی که به نوع آنالیز آن نیاز دارید بر روی کد : A9446 کلیک کنید تا در خصوص  فروش متیل ایزو بوتیل کتون در گریدهای کروماتوگرافی و یا آنالیز اطلاعات بیشتری دریافت کنید.

Methyl iso-Butyl Ketone SpA

جهت دريافت برگه آنالیز متیل ایزوبوتیل کتون فوق خالص و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای متیل ایزوبوتیل کتون فوق خالص از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : H439 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : H439 و دریافت قیمت متیل ایزوبوتیل کتون فوق خالص از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Methyl iso-Butyl Ketone SpA
(4-Methylpentan-2-one)
(CH3)2CHCH2COCH3 MW 100.16 BP 117.4°C d 0.80 CAS [108-10-1]
Assay >99.8% Water <0.01% Residue <0.0001%
Group 1 & 2 elements typically <0.1-<250 ppb
Group 3 to 12 (transition) elements typically <0.1-<100 ppb
Group 13, 14, 15 elements typically <0.5-<100 ppb
Peroxides (at time of manufacture) <0.0001% (<1 ppm)
Application: Environment Analysis (eg, using AAS, ICP-OES, ICP-MS), Trace Metal Analysis (for organic analysis and chromatography see ROMIL Code H446 Methyl iso-Butyl Ketone SpS)

500ml H439P

2½LT H439L
Dgr H:225-332-319-335-EUH066

P:210-305+351+338-304+340محصولات پیشنهادی :