مواد شیمیایی مرک

اسید استیک SpS

اسید استیک گلاسیال با خلوصیت 99.8 % و با فرمول شیمیایی CH3COOH دارای جرم مولکولی 60/05 , شماره کد بین الملل ( Cas Namber ) آن 7-19-64 و شماره کد کاتالوگ استیک اسید رومیل H014 است.

این اسید استیک جهت استفاده در تیتراسیون های غیر آبی مورد استفاده قرار می گیرد. البته اگر شما به اسید استیک جهت استفاده تجزیه و تحلیل ردیابی آلی ( trace analysis ) بایستی از کد : H015 که مخصوص این روش می باشد استفده کنید. با توجه به کاربرد اسید استیک در روش های متفاوت هنگام خرید اسید استیک حتما باید به کاربرد ان توجه خاص نمود.

اسید استیک SPS

جهت دريافت برگه آنالیز اسید استیک و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای اسید استیک از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : H014 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 543808 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شماره کـــد : H014 و دریافت قیمت اسید استیک از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Acetic Acid SpS
(Acetic Acid glacial)
CH3COOH MW 60.05 FP 16.7°C BP 117.9°C d 1.05 CAS [64-19-7]
Assay >99.8% Water <0.1% Residue <0.0001%
UV: 252nm >10%; 260nm >50%; 270nm >80%; 280nm >95%; 300-400nm >99%
Application: Non-aqueous Titrations, Organic Trace Analysis (see also ROMIL Code H015 Acetic Acid SpA for inorganic trace analysis)

500ml H014P
1LT H014M
2½LT H014L
Dgr H:226-314
P:280c-301+330+331-305+351+338-307+310محصولات پیشنهادی :