مواد شیمیایی مرک

تیترازول آمونیوم تیوسیانات 0.1 مولار

تیترازول آمونیوم تیوسیانات 0.1 مولار با فرمول شیمیایی NH4SCNNH4SCN با جرم مولکولی 7.612 و کد کاتالوگ تیترازول آمونیوم تیوسیانات 0.1 مولار رومیل V2703  است.

تیوسیانات آمونیوم در ساخت علف کش ها، تیوره و رزین های مصنوعی شفاف استفاده می شود. در مسابقات؛ به عنوان یک عامل تثبیت کننده در عکاسی؛ در ترکیبات ضد زنگ مختلف؛ به عنوان کمکی در رنگرزی و چاپ پارچه؛ به عنوان ردیاب در میادین نفتی؛ در جداسازی هافنیوم از زیرکونیوم و ...

تیترازول آمونیوم تیوسیانات 0.1 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول آمونیوم تیوسیانات 0.1 مولار  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالایتیترازول آمونیوم تیوسیانات 0.1 مولار  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V2703 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V2703 و دریافت قیمت تیترازول آمونیوم تیوسیانات 0.1 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول آمونیوم تیوسیانات 0.1 مولار - اقدام نمایید.


Ammonium Thiocyanate 0.1M PrimAg‑TvR
NH4SCN MW 76.12
Nominal concentration 0.1M (0.1N) ±0.5% @ 20°C
NH4SCN 7.612 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V2703M
2½LT V2703L
5LT V2703K
10LT V2703Jمحصولات پیشنهادی :