تیترازوال 4

تیترازول ای دی تی آ 0/1 مولار TvR جهت استفاده تیتراسیون حجمی

تیترازول ای دی تی آ 0/1 مولار با فرمول شیمیایی C10H14N2O8Na2 دارای جرم مولکولي 336/20 و شماره کد کاتالوگ تیترازول ای دی تی آ 0/1 مولار رومیل V3045 است.

دی سدیم بی آب یک عامل کیلیت چند ظرفیتی است که برای درمان هیپرکلسمی و آریتمی های بطنی مرتبط با سمیت دیژیتال استفاده می شود. یک عامل کیلیت که انواع کاتیون های چند ظرفیتی مانند کلسیم را جدا می کند. این در تولید داروسازی و به عنوان یک افزودنی غذایی استفاده می شود.

تیترازول ای دی تی آ 0/1 مولار TvR

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول ای دی تی آ و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای تیترازول ای دی تی آ 0/1 مولار جهت استفاده تیتراسیون حجمی از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V3045 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا به شماره کد : V3045 و دریافت قیمت سدیم هیدروکساید 0/1 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


EDTA di-Sodium salt 0.1M PrimAg‑TvR
C10H14N2O8Na2 MW 336.20
Nominal concentration 0.1M (0.2N) ±0.5% @ 20°C
C10H14N2O8Na2 33.62 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V3045M
2½LT V3045L
5LT V3045K
10LT V3045Jمحصولات پیشنهادی :