مواد شیمیایی مرک

تیترازول دی آمونیوم سولفات آهن (II) 0.025 مولار

تیترازول دی آمونیوم سولفات آهن (II) 0.025 مولار با فرمول شیمیایی 2Fe(SO4)2 با جرم مولکولی 7.100 و با کد کاتالوگ تیترازول دی آمونیوم سولفات آهن (II) 0.025 مولار رومیل V0224 است.

دی آمونیوم سولفات آهن نوعی قابض است که از قرون وسطی به بعد برای درمان عفونت های مختلف مانند آبسه و کربونکول استفاده می شده است. اخیراً برای تسکین علائم اسهال، سوء هاضمه و سایر علائم معده که ممکن است رخ دهد استفاده می شود.

تیترازول دی آمونیوم سولفات آهن (II) 0.025 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیرازول دی آمونیوم سولفات آهن (II) 0.025 مولار  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول دی آمونیوم سولفات آهن (II) 0.025 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V0224 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V0224 و دریافت قیمت تیترازول دی آمونیوم سولفات آهن (II) 0.025 مولاراز شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول دی آمونیوم سولفات آهن (II) 0.025 مولار اقدام نمایید.


di-Ammonium Iron(II) Sulphate 0.025M PrimAg‑TvR
(NH4)2Fe(SO4)2 MW 284.01
Nominal concentration 0.025M (0.025N)
(NH4)2Fe(SO4)2 7.100 g/LT
Stabiliser: H2SO4 5 g/LT
Calibrate by titration with either Ce(SO4)2, K2Cr2O7 or KMnO4 of equivalent molarity immediately before each use.
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V0224M
2½LT V0224Lمحصولات پیشنهادی :