مواد شیمیایی مرک

پترولیوم اتر 40 - 60 درجه سانتی گراد SA جهت آنالیز

پترولیوم اتر 40 - 60 - ( Petroleum Ether 40-60°C SA )   دارای شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 4-32-8032 و شماره کد کاتالوگ پترولیوم اتر 40 - 60 رومیل A9601 است.

نقطه جوش این ماده شیمیایی بین 40 تا 60 درجه سانتیگراد می باشد. وایت اسپرایت با خلوصیت 99.9 درصد و میزان آب 0.02 درصد و باقیمانده 0.001 درصد است.

پترولیوم اتر 40-60 درجه سانتی گرادSA

جهت دريافت برگه آنالیز پترولیوم اتر و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای پترولیوم اتر 40 - 60 درجه سانتی گراد از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : A9601 در کمپانی Sigma - Aldrich آمریکا شماره کد 300314 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : A9601 و دریافت قیمت پترولیوم اتر از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا  خرید پترولیوم اتر 40 - 60  اقدام نمایید.


Petroleum Ether 40-60°C SA
(Petroleum Distillate, Petroleum Spirit)
BP 40-60°C d 0.64 CAS [8032-32-4]
Water <0.02% Residue <0.001%
Acidity passes test (ACS)
Colour <10 Hazen (APHA)
Identity by GC

1LT A9601M
2½LT A9601L
25LT A9601G
Dgr H:225-304-336-411-EUH066
P:210-233-243-273-280-301+310-303+361+353-304+340-331-403+235محصولات پیشنهادی :