تتراهیدروفوران

آب کروماتوگرافی - Water HPLC

آب کروماتوگرافی با فرمول شیمیایی H2O دارای جرم مولکولی 18.02 , شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 5-18-7732 و شماره کد کاتالوگ آب کروماتوگرافی روميل H950 می باشد.

Water


Water
H950

H2O MW 18.02 FP 0.0°C BP 100.0°C CAS [7732-18-5]
Residue <0.0001%
Resistivity (at time of manufacture) >18 MOhm @ 25°C
pH (at time of manufacture) 5.5-8.0 @ 25°C
TOC (at time of manufacture) <30 ppb
HPLC Gradient Use Test:
205nm <0.005 AU
254nm <0.002 AU
Conforms to ACS liquid chromatography suitability.
Filtered to 0.2 micron
Application: Gradient HPLC, Environment Analysis of Trace Organics, Molecular Biology

500ml H950P
1LT H950M
2½LT H950L


 

شما می توانید قیمت کالای آب کروماتوگرافی را از شرکت Romil انگلستان  هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک دريافت نمایید.

جهت دريافت برگه آنالیز و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .

 

- CAS number و CAT number چیست و چه تفاوتی بـا هم دارند؟
- برگه آنـالیز ( CoA ) و برگه شرایط نــگهداری ( MSDS ) چــیست ؟

 

 


محصولات پیشنهادی :