مواد شیمیایی مرک

تیترازول EDTA دی سدیم 0.01M/0.02M/0.04 مولار

تیترازول EDTA مولتی با فرمول شیمیایی C10H14N2O8Na2 و جرم مولکولی 336.20 و شماره کد کاتالوگ تیترازول EDTA مولتی رومیل C5263 است.

دی سدیم بی آب یک عامل کیلیت چند ظرفیتی است که برای درمان هیپرکلسمی و آریتمی های بطنی مرتبط با سمیت دیژیتال استفاده می شود. یک عامل کیلیت که انواع کاتیون های چند ظرفیتی مانند کلسیم را جدا می کند. این در تولید داروسازی و به عنوان یک افزودنی غذایی استفاده می شود.

تیترازول EDTA دی سدیم 0.01M/0.02M/0.04 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول EDTA مولتی و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول EDTA مولتی از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : C5263 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا به شماره کد : C5263 و دریافت قیمت تیترازول EDTA مولتی از شرکت ROMIL انگلستان هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول EDTA مولتی اقدام نمایید.


EDTA di-Sodium salt 0.01M/0.02M/0.04M PrimAg‑TvR
tri-concentrate
C10H14N2O8Na2 MW 336.20
0.2M (0.4N) nominal concentrate ±0.5% @ 20°C
C10H14N2O8Na2 67.24 g/LT
Dilution of the vial contents with distilled water using class A glassware gives the following working strengths:
Dilute to 2.0LT yields 0.01M (0.02N)
Dilute to 1.0LT yields 0.02M (0.04N)
Dilute to 0.5LT yields 0.04M (0.08N)
Application: Concentrate for volumetric titrimetry

6x100ml C5263Qمحصولات پیشنهادی :