مواد شیمیایی مرک

تیترازول سریم (IV) سولفات 0.1 مولار ( در سولفوريک 10 % )

تیترازول سریم (IV) سولفات 0.1 مولار با فرمول شیمیایی Ce(SO4)2 و جرم مولکولی 332.22 و شماره کد کاتالوگ تیترازول سریم (IV) سولفات 0.1 مولار رومیل V4582 است.

سولفات سریم در شیمی تجزیه برای تیتراسیون ردوکس، اغلب همراه با یک نشانگر ردوکس استفاده می شود. یک ترکیب مرتبط سولفات آمونیوم سریک است. حلالیت در متان سولفونیک اسید تقریباً 10 برابر مقدار قابل حصول در محلول های سولفات اسیدی است.

تیترازول سریم (IV) سولفات 0.1 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول سریم (IV) سولفات 0.1 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول سریم (IV) سولفات 0.1 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V4582 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا به شماره کد : V4582 و دریافت قیمت تیترازول سریم سولفات از شرکت ROMIL انگلستان هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول سریم (IV) سولفات 0.1 مولار اقدام نمایید.


Cerium(IV) Sulphate 0.1M PrimAg‑TvR
in sulphuric acid 10%
Ce(SO4)2 MW 332.22
Nominal concentration 0.1M (0.1N) ±0.5% @ 20°C
Ce(SO4)2 33.22 g/LT
H2SO4 100 g/LT
Application: Stable alternative to potassium permanganate in oxidation titrimetry

1LT V4582M
2½LT V4582L
Wng H:290-315-319
P:302+352-305+351+338محصولات پیشنهادی :