مواد شیمیایی مرک

تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0.01/0.02/0.04 مولار

تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0.01/0.02/0.04 مولار با فرمول شیمیایی KMnO4 و جرم مولکولی 158.03و شماره کد کاتالوگ تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0.01/0.02/0.04 مولار رومیل C7854 است.

پرمنگنات پتاسیم یک عامل اکسید کننده قوی با کاربردهای فراوان به عنوان ضدعفونی کننده، علف کش و عامل سفید کننده است. در صنعت داروسازی، پرمنگنات پتاسیم یک عامل ضد میکروبی در تولید دارو است.

تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0.01/0.02/0.04 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز پرمنگنات تیترازول پتاسیم 0.01/0.02/0.04 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0.01/0.02/0.04 مولار  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : C7854 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : C7854 و دریافت قیمت تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0.01/0.02/0.04 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید پرمنگنات تیترازول پتاسیم 0.01/0.02/0.04 مولار  اقدام نمایید.


Potassium Permanganate 0.01M/0.02M/0.04M PrimAg‑TvR
tri-concentrate
KMnO4 MW 158.03
0.2M (1N) nominal concentrate ±0.5% @ 20°C
KMnO4 31.61 g/LT
Dilution of the vial contents with distilled water using class A glassware gives the following working strengths:
Dilute to 2.0LT yields 0.01M (0.05N)
Dilute to 1.0LT yields 0.02M (0.1N)
Dilute to 0.5LT yields 0.04M (0.2N)
Store in dark.
Application: Concentrate for volumetric titrimetry

6x100ml C7854Q
H:411
P:273محصولات پیشنهادی :