مواد شیمیایی مرک

حلال دو جزئی HPLC MB4

حلال دو جزئی HPLC MB4 شامل متانول کد H410 و آب کد H950 به شماره کاتالوگ از کمپانی رومیل R4201 است.

این حلال دو جزئی آماده برای استفاده در دستگاه کروماتوگرافی مایع ( HPLC ) می باشد . امکان دقت بالا و همچنین سهولت کار برای کاربر را ایجاد می نماید.

مخلوط شوینده HPLC MB4

جهت دريافت برگه آنالیز حلال دو جزئی MB4  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای حلال دو جزئی MB4  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : R4201 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا بـــه شماره کد : R4201 و دریافت قیمت حلال دو جزئی MB4  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید حلال دو جزئی MB4  اقدام نمایید.


HPLC Eluant mix MB4 SpS
methanol/buffer 60:40
2 components:
Methanol (ROMIL H410) 60% v/v
Buffer 40% v/v
Buffer contents (in Water ROMIL H950):
Heptane-1-sulphonic Acid sodium salt (ROMIL IP207) 40.0 g/LT
Ammonium di-Hydrogen Phosphate (ROMIL HR192) 5.75 g/LT
Application: Ready to use eluant for HPLC

2½LT R4201L
Dgr H:225-301+311+331-370
P:210-280f-302+352-308+310-403+235محصولات پیشنهادی :