مواد شیمیایی مرک

هگزا نفلوئور پروپان - ۲ - اويل SA جهت آنالیز

هگزا نفلوئور پروپان - ۲ - اويل -  ( Hexafluoropropan-2-ol SA )  دارای جرم مولکولی 168.04 , شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 1-66-920  و شماره کد کاتالوگ هگزا نفلوئور پروپان - ۲ - اويل رومیل A9359 است.

نقطه جوش این ماده شیمیایی 59.1 درجه سانتیگراد و نقطه انجماد آن منفی 4.2 درجه سانتیگراد می باشد. هگزا نفلوئور پروپان - ۲ - اويل یکی از حلال ها با فرمول مولکولی 2CHOH  با خلوصیت 99.5 درصد و میزان آب 0.2 درصد است. 

هگزانفلوئورپروپان-۲-اول

جهت دريافت برگه آنالیز هگزا نفلوئور پروپان - ۲ - اويل و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای هگزا نفلوئور پروپان - ۲ - اويل از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : A9359 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 52517 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : A9359 و دریافت قیمت هگزا نفلوئور پروپان - ۲ - اويل از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید هگزا نفلوئور پروپان - ۲ - اويل  اقدام نمایید.


Hexafluoropropan-2-ol SA
(1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol)
(CF3)2CHOH MW 168.04 FP -4.2°C BP 59.1°C d 1.62 CAS [920-66-1]
Assay >99.5% Water <0.2%
Unspecified impurities by GC <0.1%
Colour <10 Hazen (APHA)
Identity by GC

100ml A9359S
500ml A9359P
Dgr H:290-302+332-314
P:280c-301+330+331-305+351+338-309+310محصولات پیشنهادی :