مواد شیمیایی مرک

اتیل استات SA جهت آنالیز

اتیل استات SA

جهت دريافت برگه آنالیز اتیل استات و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای اتیل استات از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : A9346 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : A9346 و دریافت قیمت اتیل استات از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Ethyl Acetate SA
CH3COOC2H5 MW 88.11 BP 77.1°C d 0.90 CAS [141-78-6]
Assay >99.5% Water <0.03% Residue <0.002%
Unspecified impurities by GC <0.1% each
Colour <10 Hazen (APHA)
Identity by GC

1LT A9346M
2½LT A9346L
25LT A9346G
Dgr H:225-319-336-EUH066
P:210-233-240-305+351+338-403+235


 

 


محصولات پیشنهادی :