مواد شیمیایی مرک

هگزا فلوئور پروپان-۲-اویل SpS جهت استفاده GC و UV و Molecular Biology

هگزا فلوئور پروپان-۲-اویل - ( Hexafluoropropan-2-ol SpS ) دارای جرم مولکولی 168.04 , شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 1-66-920 و شماره کد کاتالوگ هگزا فلوئور پروپان-۲-اویل رومیل H359 است.

نقطه جوش این ماده شیمیایی 59.1 درجه سانتیگراد و نقطه انجماد آن منفی 4.2 درجه سانتیگراد می باشد. هگزا فلوئور پروپان-۲-اویل یکی از حلال ها با فرمول مولکولی 2CHOH با خلوصیت 99.9 درصد و میزان آب 0.05 درصد است.  در بخش های طیف سنجی UV، معرف مشتق سازی GC، زیست شناسی مولکولی کاربرد دارد.

در خصوص قیمت هگزا فلوئور پروپان-۲-اویل حتما در هنگام خرید به نوع گرید آن دقت کنید زیرا قیمت هگزا فلوئور پروپان-۲-اویل در هر نوع کاربرد بسیار متفاوت می باشد. اگر شما برای استفاده آنالیز آزمایشگاهی می خواهید از هگزا فلوئور پروپان-۲-اویل استفاده کنید بایستی کد A9359 را سفارش دهید.

هکسانفلوئورپروپان-۲-اواِل

جهت دريافت برگه آنالیز هگزا فلوئور پروپان-۲-اویل و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای هگزا فلوئور پروپان-۲-اویل از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : H359 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 52517 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : H359 و دریافت قیمت هگزا فلوئور پروپان-۲-اویل از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا  خرید هگزا فلوئور پروپان-۲-اویل اقدام نمایید.


Hexafluoropropan-2-ol SpS
(1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol)
(CF3)2CHOH MW 168.04 FP -4.2°C BP 59.1°C d 1.62 CAS [920-66-1]
Assay >99.9% Water <0.05% Residue <0.0001%
UV: 190nm >10%; 220nm >50%; 280nm >80%; 300nm >95%; 310-400nm >99%
Application: UV Spectroscopy, GC derivatisation reagent, Molecular Biology

25ml H359V
100ml H359S
Dgr H:290-302+332-314
P:280c-301+330+331-305+351+338-309+310محصولات پیشنهادی :