مواد شیمیایی مرک

هگزا فلوئور پروپان-۲-اویل SpS جهت استفاده GC و UV و Molecular Biology

هکسانفلوئورپروپان-۲-اواِل

جهت دريافت برگه آنالیز هگزا فلوئور پروپان-۲-اویل و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای هگزا فلوئور پروپان-۲-اویل از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : H359 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : H359 و دریافت قیمت هگزا فلوئور پروپان-۲-اویل از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Hexafluoropropan-2-ol SpS
(1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol)
(CF3)2CHOH MW 168.04 FP -4.2°C BP 59.1°C d 1.62 CAS [920-66-1]
Assay >99.9% Water <0.05% Residue <0.0001%
UV: 190nm >10%; 220nm >50%; 280nm >80%; 300nm >95%; 310-400nm >99%
Application: UV Spectroscopy, GC derivatisation reagent, Molecular Biology

25ml H359V
100ml H359S
Dgr H:290-302+332-314
P:280c-301+330+331-305+351+338-309+310


 

 


محصولات پیشنهادی :