مواد شیمیایی مرک

منیزیم سولفات انیدروز SA جهت آنالیز

منیزیم سولفات انیدروز با خلوصیت 98 % و با فرمول شیمیایی MgSO4 دارای جرم مولکولي 120.36 , شماره کد بين الملل ( Cas Namber ) آن 9-88-7487 و شماره کد کاتالوگ منیزیم سولفات رومیل A7854 است .

سولفات منیزیم یا سولفات منیزیم یک ترکیب شیمیایی، نمکی است که از کاتیون‌های منیزیم Mg2+ و آنیون‌های سولفات SO2-4 تشکیل شده است. سولفات منیزیم یک جامد کریستالی سفید رنگ است که در آب حل می شود اما در اتانول حل نمی شود.

سولفات منیزیم بدون آب به دلیل تمایل به آب و سازگاری با اکثر ترکیبات آلی معمولاً به عنوان یک ماده خشک کننده در سنتز آلی استفاده می شود. در طول فرآیند استفاده از سولفات منیزیم ، یک فاز آلی با سولفات منیزیم بدون آب ترکیب می شود. سپس جامد هیدراته با فیلتراسیون، با عمل تخلیه یا تقطیر حذف می شود. سایر نمک های سولفات معدنی مانند سولفات سدیم و سولفات کلسیم نیز به همین ترتیب استفاده می شوند.

منیزیم سولفات انیدروز SA جهت آنالیز

جهت دريافت برگه آنالیز منیزیم سولفات انیدروز و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای منیزیم سولفات انیدروز SA از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : A7854 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 106067 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـرای خرید این کالا بـــه شـماره کـد : A7854 و دریافت قیمت منیزیم سولفات انیدروز SA از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Magnesium Sulphate anhydrous SA
MgSO4 MW 120.36 CAS [7487-88-9]
Assay >98%
Chloride <0.1%
Form: white or slightly grey granules which may contain darker particles
Adsorbs moisture from air.
Application: Desiccant

500g A7854P
1KG A7854M
2½KG A7854L
5KG A7854Kمحصولات پیشنهادی :