مواد شیمیایی مرک

تیترازول سدیم هیدروکسید 0.313 مولار

تیترازول سدیم هیدروکسید 0.313 مولار با فرمول شیمیایی NaOH و جرم مولکولی 40.00 و شماره کد کاتالوگ تیترازول سدیم هیدروکسید 0.313 مولار رومیل V6061 است.

تیترازول سدیم هیدروکسید 0.313 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول سدیم هیدروکسید 0.313 مولار  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول سدیم هیدروکسید 0.313 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V6061 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : V6061 و دریافت قیمت تیترازول سدیم هیدروکسید 0.313 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول سدیم هیدروکسید 0.313 مولار اقدام نمایید.


Sodium Hydroxide 0.313M PrimAg‑TvR
NaOH MW 40.00
Nominal concentration 0.313M (0.313N) ±0.5% @ 20°C
NaOH 12.52 g/LT
Na2CO3 (at time of manufacture) not detected
Protect from atmospheric CO2.
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V6061M
2½LT V6061L
5LT V6061K
10LT V6061J
Wng H:290-315-319
P:302+352-305+351+338


  • CAS number و CAT number چیست و چه تفاوتی بـا هم دارند؟
  • برگه آنـالیز ( CoA ) و برگه شرایط نــگهداری ( MSDS ) چــیست ؟

محصولات پیشنهادی :